Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Sivulle on koottu henkilötietolain mukaiset Lempäälän Vuokrakodit Oy:n tietosuojaselosteet.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Siirry-hakemukselle
Siirry hakemukselle