Hakemuksen liitteet

Liitä hakemuksellesi ainakin viimeisin tulo- tai opiskelijatodistus sekä Esitäytetty veroilmoitus. Esitäytetty veroilmoitus on tallennettavissa OmaVeron sivuilta. Liitteet voi lisätä hakemukselle myös myöhemmin, kuitenkin viimeistään silloin kun asuntoa on tarjottu.

Liitteet

ARA-asuntoa haettaessa asuntohakemukseen on liitettävä seuraavia asiakirjoja tilanteesta riippuen:

 • palkkatodistukset bruttokuukausiansioista kaikilta huoneistoon muuttavilta ja työssäkäyviltä henkilöiltä
 • todistus eläkkeen määrästä, brutto euroa/kk (esitäytetty veroilmoitus)
 • viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on varallisuus (yli 18-vuotiailta).
  Jos hakija ei ole säilyttänyt verottajan lähettämää esitäytettyä veroilmoitusta, saa ilmoituksen OmaVero-nettisivujen kautta.

  • jos hakijalla on varallisuutta, voidaan harkinnan mukaan pyytää myös esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on velat
  • jos hakijan ilmoittamat tulot poikkeavat esitäytetyn veroilmoituksen tiedoista, voidaan harkinnan mukaan pyytää verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta
   • esimerkiksi tapauksissa, joissa hakija ja asukasvalitsija ovat eri mieltä huomioon otettavista tuloista.
 • pankin selvitys rahoitusomaisuudesta (asiakkuusilmoitus); tilien saldot, velat, sijoitukset yms. omaisuus.
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
 • kiinteistöverolipun selvitysosa omistetuista kiinteistöistä
 • muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota
 • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
 • raskaustodistus
 • opintotodistus
 • tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat kausittain huomattavasti:
  • esimerkiksi useita kuukausia kestävä projekti- tai kausiluontoinen työ, esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosan tietoja voi myös hyödyntää keskimääräisen bruttokuukausiansion määrittelyssä näissä tapauksissa.
 • oleskelulupa (ei sis. opiskelijoita)

Lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset, jos perhe muuttaa omistusasunnosta työpaikan johdosta toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon:

 • selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon perheen tulona)
 • työnantajan todistus uudesta työpaikasta.
Siirry-hakemukselle
Siirry hakemukselle