Asioiminen toisen puolesta

Asioiminen toisen puolesta

Valtakirjalla voit valtuuttaa täysi-ikäisen läheisen ihmisen hoitamaan asumiseesi liittyviä asioita puolestasi.

Valtakirja on tarpeen henkilölle, joka ei ole virallinen edunvalvoja eikä Digi- ja väestötietoviraston hyväksymän edunvalvontavaltakirjan omistaja.

Ohjeita kuolinpesälle

  • Vuokrasopimuksen hallinta siirtyy kuolinpesälle asukkaan kuoleman jälkeen.
  • Kuolinpesän vuokrasopimusta koskee huoneenvuokralain mukainen yhden kalenterikuukauden irtisanomisaika.
  • Kaikkien kuolinpesän osakkaiden täytyy allekirjoittaa irtisanomisilmoitus tai valtuuttaa pesän asioita hoitava henkilö tekemään irtisanominen valtakirjalla.
  • Irtisanomisen liitteeksi pitää toimittaa vainajan virkatodistus tai sukuselvitys. Näin voimme tarkastaa ketkä ovat kuolinpesän jäseniä.
  • Asunnon tyhjentäminen ja siivoaminen ovat kuolinpesän vastuulla. Jos asunnon tyhjennyksen tekee vuokranantaja tarvitsemme siitä erillisen tyhjennysluvan. Tyhjennyslasku tulee kuolinpesän hoidettavaksi.
  • Vuokra voidaan maksaa kuolinpesän tililtä vaikka perunkirjoitusta ei olisi vielä tehty. On huomioitavaa, että asumistuki katkeaa kuolinpäivään.
  • Jos kuolinpesä todetaan perunkirjoituksessa varattomaksi tulee asiasta ilmoittaa vuokranantajalle ja toimittaa kopio perunkirjasta  mahdollisimman pian.
Siirry-hakemukselle
Siirry hakemukselle