Järjestyssäännöt ja häiriöilmoitus

Järjestyssäännöt

 • Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä.
 • Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaaleja kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.
 • Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.
 • Porraskäytävien ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00-06.00. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudestaan.
 • Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
 • Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.
 • Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina ja lajiteltuina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille osoittamille paikoille.
 • Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.
 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan vuokranantajan luvalla vain niitä varten varatuille paikoille. Pysäköintipaikat on tarkoitettu vain käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty.
 • Huoneistossa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista.
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle.
 • Talojen viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat tukkia ne tai aiheuttaa vaurioitumisen. Viemäreihin ei saa myöskään päästää ongelmajätteitä.
 • Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.
 • Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla.
 • Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta. Lemmikkien ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.
 • Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vanhingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Häiriöilmoitus

Yhden koira haukkuu päivät pitkät, toinen käy suihkussa keskellä yötä ja kolmas käyttää keittiössä tehosekoitinta, blenderiä ja imuria kaikkia yhtä aikaa. Taloyhtiössä asuvalle ärsykkeitä hermostua naapuriinsa on monia. Missä sitten menee häiritsevän elämän ja normaalien asumisen äänien raja? (Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto)

Häiritsevän elämän tilanteet tulee aina tarkastella tapauskohtaisesti. Järjestyssääntömme antavat hyvän ohjenuoran sille, miten taloyhtiössä tulisi asua. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että käyttäytyminen on häiritsevää silloin, kun se on toistuvaa, ja poikkeaa tavallisesta asumisesta.

Ohjeet häiriötilanteisiin:

 • Kun havaitset häiriötä, kirjaa se ylös: millaista häiriö oli, milloin ja mihin kellonaikaan sitä tapahtui, ja kuka sitä aiheutti.
 • Jos häiriö on jatkuvaa tai toistuvaa, ota asia puheeksi naapurin kanssa. Usein pelkkä keskustelu saattaa riittää, sillä asukas ei välttämättä ymmärrä olevansa häiriöksi.
 • Muista oma turvallisuus. Harkitse tilanteen mukaan, kannattaako naapurin ovea mennä koputtelemaan. Väkivaltatilanteissa on parempi soittaa poliisit paikalle.
 • Jos keskustelu naapurin kanssa ei auta, tee häiriöstä kirjallinen ilmoitus (lomake alla) ja ota yhteyttä isännöintiin.
 • Isännöinti arvioi, pitääkö tilanteeseen puuttua ja huomauttaa häiriöstä.
 • Isännöinnin arvion perusteella häiriön aiheuttajalle annetaan joko huomautus, tai virallinen varoitus. Varoituksen toimittaa haastemies.

Häiriöilmoituslomake

Voit antaa ilmoituksen häiriöstä sähköisesti palvelussamme. Palveluun tunnistaudutaan vahvasti, jonka jälkeen pääset antamaan tietoja tapahtuneesta. Siirry palveluun alla olevan painikkeen kautta. Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Siirry-hakemukselle
Siirry hakemukselle