Asukastyytyväisyyskysely 2023

Vuoden 2023 lopulla kysyimme asukkaidemme mielipiteitä asumisviihtyvyydestä sekä asumisen palveluista. Saimme 305 vastausta, mikä oli jälleen uusi ennätys. Iso kiitos asukaskyselyymme vastanneille!

Huomionarvoista on, että kokonaistyytyväisyys asukkaidemme keskuudessa on pysynyt korkealla. Palvelussa ja toiminnassa onnistuimme erityisesti henkilökunnan ystävällisyydessä ja palvelualttiudessa. Vaikka asiakaspalvelumme aukioloajat koettiin edelleen kehitettäviksi asioiksi, tavoitettavuus ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen ovat parantuneet. Parannus johtunee siitä, että asiakaspalveluaikojemme ulkopuolella puhelinpalveluumme voi jättää soittopyynnön tai lähettää asiakaspalveluun sähköpostia, joihin työpäivinä vastaamme pikaisesti. Meitä voi edelleen tulla myös henkilökohtaisesti tapaamaan Lempäälä-talon palvelukäytävälle. Tapaamisaika kannattaa sopia etukäteen. Palvelukäytävän henkilökunta on myös avuksi ja ottaa tarvittaessa meihin yhteyttä. Mielellämme sovimme tapaamisia myös kiinteistöille.

Asumisessa ja viihtyvyydessä erityisesti asunnon sijainti ja asumisneliöiden riittävyys koettiin hyviksi. Piha-alueiden siisteydessä ja viihtyvyydessä on vielä kehitettävää, vaikka parannusta on tapahtunut edellisestä vuodesta. Kiinnitämme siis edelleen erityishuomiota piha-alueisiin.

Viestinnässä ja tiedonkulussa kotisivujen sisältö ja tiedottaminen koettiin hyväksi. Sen sijaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia toivottiin lisää. Viime vuonna järjestimme kaikkiin kohteisiimme asukaskokoukset, joiden osallistujamäärä vaihteli kovasti. Vuoden 2024 aikana pidetään taas asukaskokoukset, ja pyrimme järjestämään ne niin, että osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa.

Vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa, mutta otamme mielellämme palautetta ja kehitysideoita vastaan jatkuvasti. Yhteyttä voitte ottaa sähköpostilla, puhelimitse tai nettisivuiltamme löytyvällä palautelomakkeella. Asukastyytyväisyyskyselyn ja palautelomakkeen vastaajan tiedot eivät välity meille. Joskus hyvä kehitysidea jää toteuttamatta siitä syystä, ettemme tiedä, mistä kiinteistöstä on kyse, joten kehitysideoissa kannattaa mainita ainakin kiinteistön osoite.

Tuttuun tapaan järjestimme jälleen arvonnan kyselyyn vastanneiden kesken. Tänä vuonna pääpalkinnon voitti Tarja R. ja pizzalahjakortit Anita N. ja Kirsti P. Onnittelut voittajille!

Siirry-hakemukselle
Siirry hakemukselle